Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

14.03.2009 Zebranie Zarządu Klubu

Protokół z zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, 14.03.2009, miejsce: Warszawa - przy okazji Zebrania Walnego Członków Klubu

W dniu 14.03.09 w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowego siedmioosobowego Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, wyłonionego w wyborach tajnych przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu, które odbyły się w tym samym dniu.

Obecni (w kolejności alfabetycznej):
Paulina Berndt, Małgorzata Branny, Magdalena Buczyńska, Beata Gargas, Izabela Gołąb, Hanna Nycz, Edyta Ossowska.

Małgorzata Branny otworzyła zebranie gratulując wszystkim wejścia do Zarządu i życząc dobrej współpracy. Następnie zgłosiła wniosek, aby podział funkcji w Zarządzie odbył się na drodze głosowania jawnego przez podniesienie ręki. Osoby zgłoszone na dane stanowisko proszone są o wyrażenie zgody na pełnienie zaproponowanej funkcji.
Wniosek został przyjęty przez zebranych jednogłośnie.

Paulina Berndt zaproponowała Małgorzatę Branny na Przewodniczącą Klubu, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.
Małgorzata Branny zaproponowała:
- Beatę Gargas na Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych;
- Edytę Ossowska na Wiceprzewodniczącą ds. hodowlanych
- Hannę Nycz na Skarbnika
- Paulinę Berndt na Sekretarza
- Magdalenę Buczyńską na członka zarządu (odpowiedzialnego za stronę internetową klubu)
- Izabelę Gołąb na członka zarządu (odpowiedzialnego za PR i kontakt z opinią publiczną).

Osoby te wyraziły zgodę na pełnienie ww. funkcji.

Na drodze głosowania jawnego, Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę ZZ 04/09 o podziale funkcji w zarządzie zgodnie z powyższymi wnioskami.

Małgorzata Branny zgłosiła wniosek o wyznaczenie trzech osób z ramienia Zarządu uprawnionych do dysponowania kontem Klubu, wyłącznie do celów związanych z działalnością Klubu.
Proponowane osoby to:
Skarbnik: Hanny Nycz
Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych: Beata Gargas
Przewodnicząca: Małgorzata Branny

Do pobrania pieniędzy z konta Klubu każdorazowo wymagane jest pisemne upoważnienie podpisane przez jedną z osób z wyżej wymienionych, a kwota wydatku i jego cel muszą być dodatkowo zaakceptowane przez przynajmniej dwie osoby z listy. Akceptacja może odbywać się na drodze poczty elektronicznej (na adres biura lub skarbnika Klubu), poprzez forum Zarządu lub też osobiście. Wszystkie formy akceptacji winny zostać udokumentowane.

Uchwałę ZZ 05/09 o ustaleniu osób uprawnionych do dysponowania kontem Klubu i zasad pobierania przez nie pieniędzy przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Beata Gargas oraz Paulina Berndt dopilnują, by do Oddziału w Sopocie przesłać pismo informujące o zmianie władz Klubu oraz osób uprawnionych do dysponowania kontem.

Przewodnicząca Klubu podziękowała zebranym za obecność i zaproponowała zorganizowanie kolejnego zebrania Zarządu w ciągu najbliższych 3-4 tygodni.

Protokolant: Paulina Berndt

 
<< wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl