Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Uchwały Zarządu Klubu

Uchwała nr ZZ 05/2009

Uchwała nr ZZ 05/2009 Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback
z dnia 14.03.2009

o osobach uprawnionych do dysponowania kontem Klubu i zasad pobierania przez nie pieniędzy.

§ 1
Do dysponowania kontem Klubu, wyłącznie do celów związanych z działalnością Klubu, upoważnione są następujące osoby z Zarządu Klubu:

Skarbnik: Hanny Nycz
Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych: Beata Gargas
Przewodnicząca: Małgorzata Branny

§ 2
Do pobrania pieniędzy z konta Klubu każdorazowo wymagane jest pisemne upoważnienie podpisane przez jedną z wymienionych w § 1 osób, a kwota wydatku i jego cel muszą być zaakceptowane przez przynajmniej dwie osoby wymienione w § 1.

Akceptacja może odbywać się na drodze poczty elektronicznej (na adres biura lub skarbnika Klubu), poprzez forum zarządu lub też osobiście. Wszystkie formy akceptacji winny zostać udokumentowane.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr ZZ 05/2009 przyjęto w następujący sposób:

Za przyjęciem uchwały głosów: 7
Przeciwko przyjęciu uchwały głosów: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

 
 
<< wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl