Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Uchwały Zarządu Klubu

Uchwała nr ZZ 15/2009

Uchwała nr ZZ 15/2009
Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback
z dnia 08.07.2009 r.

dot. uczestnictwa w imprezach klubowych i korzystania z praw członka Klubu w odniesieniu do składki członkowskiej.

§ 1
Na podstawie § 10, pkt.1, § 11 pkt 1, 2a, 3, § 13 d Regulaminu Klubu, Zarząd Klubu określa zasady uczestnictwa w imprezach klubowych i korzystania z praw członka Klubu w odniesieniu do składki członkowskiej jako następujące:

1. Z praw członka Klubu wymienionych w regulaminach Klubu oraz z uczestnictwa w imprezach klubowych może korzystać wyłącznie członek Klubu z opłaconą składką członkowską.

2. Za członka Klubu z opłaconą składką członkowską uważa się członka, który:
a) do 31 marca bieżącego roku - ma opłaconą składkę za rok poprzedni;
b) po 31 marca bieżącego roku - ma opłaconą składkę za rok bieżący;
c) wyjątek stanowi sytuacja, gdy termin płatności składki za bieżacy rok zostanie przedłużony Uchwałą Zarzadu, wtedy data wymieniona w pkt. 2a i b odpowiada dacie w Uchwale Zarzadu;
d) przystąpił do Klubu w roku bieżącym i wpłacił jednorazowe wpisowe oraz składkę członkowską za bieżący rok (członkostwo w Klubie potwierdza ponadto Uchwała Zarządu Klubu o przyjęciu nowego członka).

3. W przypadku nieopłacenia składki członkowskiej w terminach wymienionych w pkt 2 Zarząd Klubu ma prawo odmówić członkowi Klubu prawa uczestnictwa w imprezach klubowych i innych czynnościach Klubu zawartych w regulaminach Klubu, w tym również rekomendacji miotu, hodowli, reproduktora, publikacji zdjęć i in. na stronie internetowej klubu, bądź czasowo je zawiesić, do momentu opłacenia składki.

4. Kwestie sporne rozstrzyga Zarząd Klubu.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr ZZ 15/2009 przyjęto w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosów: 7
Przeciwko przyjęciu Uchwały głosów: 0
Głosów wstrzymujących się: 0.

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl