Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Uchwały Zarządu Klubu

Uchwała nr ZZ 17/2009

Uchwała nr ZZ 17/2009
Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback
z dnia 30.07.2009 r.

dot. publikacji Uchwał Zarządu Klubu na klubowej stronie internetowej.

§ 1
Na wniosek nr 53 zgłoszony i przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu w Warszawie w dniu 14.03.2009 r. Zarząd Klubu postanawia publikować na stronie internetowej Klubu podjęte przez Zarząd Uchwały, począwszy od Uchwał Zarządu obecnej kadencji (marzec 2009 - marzec 2012).

§ 2
Uchwały publikowane będą najpóźniej w terminie 14 dni od ich podjęcia, w specjalnej zakładce na stronie internetowej Klubu w dziale „Nasz Klub” o nazwie: „Uchwały Zarządu Klubu”.

§ 3
Teksty uchwał publikowane na stronie internetowej nie będą zawierać danych osobowych członków Klubu oraz danych innych osób, chyba że osoby te wyrażą zgodę na publikację danych. Wyjątkiem jest publikacja imienia i nazwiska członka władz Klubu (tj. Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej) w związku z pełnioną przez niego funkcją.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr ZZ 17/2009 przyjęto w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosów: 7
Przeciwko przyjęciu Uchwały głosów: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl