Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

Sprawozdanie z działalności Klubu i Zarządu w roku 2008

Sprawozdanie z działalności....

Część I – wymogi formalne ZKwP

W trzecim roku swojej działalności Klub spełnił wszystkie zadania i wymogi formalne określone w Regulaminie Klubów Ras ZKwP z dnia 16.01.1999r.


1) Zgodnie z wymogami ZKwP, zarząd Klubu zorganizował cztery zebrania zarządu, po jednym w I, II, III i IV kwartale roku 2008. Ze wszystkich tych zebrań sporządzono kompletną i prawidłową dokumentację. (Patrz załącznik nr 1: protokoły z zebrań i załączniki w postaci uchwał z czterech zebrań zarządu w roku 2008.

2) Zarząd przekazał do ZG ZKwP pełną dokumentację (protokołów, uchwał itd.) z Walnego Zgromadzenia Klubu w roku 2008 w celu ich zatwierdzenia przez ZKwP. Dokumenty zostały zatwierdzone.

Część II – rozliczenie z ramowego planu pracy Klubu i zarządu na rok 2008

Ramowy plan pracy Klubu i zarządu został przyjęty uchwałą nr 4/2008 na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu w dniu 01.03.2008. w Spale. Poniższa lista zadań jest sporządzona na podstawie protokołu z ww. Walnego Zgromadzenia (patrz załącznik nr 2: ramowy plan pracy klubu). Większość zadań została wykonana:

1. Organizacja i promocja w kraju i za granicą wystawy Klubowej przy współpracy z Oddziałem ZKwP w Nowym Targu. Termin wystawy 16.08.2008, miejsce Nowy Targ.
• Zadanie wykonano.

2. Organizacja wieczornej imprezy integracyjnej dla wystawców, 16.08.2008, Nowy Targ.
• Wykonano

3. Organizacja pikniku 9.-11 maja 2008.
• Wykonano

4. Przygotowanie pakietu sponsorskiego i przeprowadzenie działań mających na celu pozyskanie sponsorów.
• Zadania nie wykonano. Brak w zarządzie osoby, która podjęłaby się tego zadania. Pierwszego sponsora dla Klubu, dystrybutora karmy EaglePack pozyskała Jolanta Wrońska, niezależnie od działań zarządu.


5. Promocja Klubu (PR, ogłoszenia w prasie kynologicznej, inne np. ulotki)
• Wykonano. Ogłoszenia klubu w „Moim Psie” / w dziale ogłoszenia hodowlane / w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, listopad, grudzień oraz w październiku – jedno większe ogłoszenie w części redakcyjnej - pod artykułem poświęconym rasie RR.

6. Wydawanie co najmniej dwa razy w roku biuletynu.
• Wykonano

7. Prowadzenie serwisu „Wystawy” oraz rankingu wystawowego.
• Zadanie wykonano
(ranking za rok 2007 przeprowadzono, dział wystawy aktualizowany do września 2008).

8. Przeprowadzenie dwóch edycji konkursu fotograficznego F’OTO Rodezjan.
• Wykonano
• W tym miejscu zarząd składa wielkie podziękowania ustypującemu jury konkursowemu za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu
(jury w składzie: Beata Gargas, Andrzej Wąsowski, Edyta Ossowska).

9. Bieżąca aktualizacja strony internetowej.
• Wykonano

10. Aktywizacja członków Klubu do pracy na jego rzecz.
• Wykonano

11. Pozyskiwanie nowych członków.
• Wykonano (tu największe znaczenie mają kontakty samych członków Klubu, którzy zachęcają innych do wstąpienia do Klubu)

12. Rozpoczęcie prac organizacyjnych wystawy klubowej w roku 2009.
• Wykonano

13. Organizacja nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poświęconego regulaminowi bonitacji.
• Nie wykonano

14. Przygotowanie projektu regulaminu bonitacji w konsultacji ze specjalistami z Głównej Komisji Szkolenia Psów przy ZKwP.
• Nie wykonano

15. Tworzenie bazy danych członków i pogłowia psów rasy RR w rękach członków Klubu.
• Wykonano

16. Stworzenie nowej grafiki na stronie internetowej Klubu www.rrclub.pl .
• Nie wykonano

Zadanie dodatkowe:
• Jolanta Wrońska wraz z grupą zaangażowanych klubowiczów i forumowiczów opracowała informację pt. „Bezpieczny rodezjan”, która ukazała się na łamach ostatniego biuletynu.
• Monika Loda prowadzi Pogotowie Adopcyjne, w ramach ktrego wraz z zaangażowanymi klubowizami i forumowiczami pośredniczy w poczukiwaniu nowych domów dla potrzebujących psów rasy RR i mieszańców pokroju RR.
• Przeprowadzenie konkursu i wybór 2 moderatorów/-ek forum na drodze głosowania (listopad 2008).

Wszystkim osobom zaangażowanym w prace na rzecz Klubu bardzo serdecznie dziękujemy za wykazaną inicjatywę oraz pomoc!


W imieniu zarządu

Małgorzata Branny

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl