Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Uchwały Zarządu Klubu

Uchwała nr ZZ 02/2010

Uchwała nr ZZ 02/2010
Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback
z dnia 08.01.2010r

dot. zmiany zapisu uchwały o dysponowaniu kontem Klubu

§ 1
Do dysponowania kontem Klubu, wyłącznie do celów związanych z działalnością Klubu, upoważnieni są nastepujący członkowie Zarządu Klubu, pełniący następujące funkcje:

-Skarbnik;
-Wiceprzewodnica ds. organizacyjnych;
-Przewodnicząca;

§ 2
Do pobrania pieniędzy z konta Klubu, każdorazowo wymagane jest pisemne upoważnienie podpisane przez jedną z osób pełniących powyższe funkcje § 1. Kwota wydatku i jego cel muszą być zaakceptowane przez przynajmniej dwóch członków zarządu klubu w § 1.

Akceptacja może odbywać się na drodze poczty elektronicznej (na adres biura lub skarbnika Klubu), poprzez forum zarządu lub też osobiście. Wszystkie formy akceptacji winny zostać udokumentowane.

§3
Przestaje obowiązywać Uchwała nr ZZ 05/2009 Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback
z dnia 14.03.2009r.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr ZZ 02/2010 przyjęto w następujący sposób:


Za przyjęciem uchwały głosów: 4
Przeciwko przyjęciu uchwały głosów: 0
Głosów wstrzymujących się: 1

 
<< wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl