Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

07.10.2006 Zebranie Zarządu Klubu

Zebranie Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, 07.10. 2006, Opole

Osoby obecne na zebraniu:

1. Renata Sienkiewicz – Przewodnicząca
2. Katarzyna Ozimek – Wiceprzewodnicząca ds. hodowlanych
3. Jolanta Schwien – Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych
4. Paulina Berndt - Sekretarz
5. Jarosław Prokop – Skarbnik

I. Przebieg obrad:
 
1. Otwarcie zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback

Przewodnicząca Zarządu Renata Sienkiewicz otworzyła zebranie, a następnie przypomniała doręczony porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Zarządu Klubu Rasy Rasy Rhodesian Ridgeback.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania Zarządu.
3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały nr ZZ 07/ 2006 dot. przyjęcia nowych członków Klub  Rasy Rhodesian Ridgeback przez zarząd Klubu.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania Zarządu

Jolanta Schwien zgłosiła Katarzynę Ozimek na Przewodniczącą zebrania Zarządu. Katarzyna Ozimek wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji i została wybrana jednogłośnie przez podniesienie ręki przez wszystkich obecnych.

3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu

Renata Sienkiewicz zgłosiła kandydatury Jolanty Schwien jako Sekretarza Obrad oraz Pauliny Berndt jako Protokolanta. Jolanta Schwien oraz Paulina Berndt wyraziły zgodę na pełnienie tych funkcji. Obie kandydatki zostały następnie wybrane jednogłośnie przez podniesienie ręki przez wszystkich obecnych:

Jolanta Schwien  – jako Sekretarz Obrad
Paulina Berndt – jako Protokolant

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zebrania zarządu, jak również wymóg zawiadomienia wszystkich członków zarządu o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania zostały dopełnione. Do skuteczności uchwał zebrania zarządu niezbędna jest obecność co najmniej czterech z siedmiu członków Zarządu Klubu, w tym Przewodniczącej lub jednej Wiceprzewodniczącej. Mając na uwadze powyższe, zebranie Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostało uznane za ważne i prawomocne.

5. Przyjęcie porządku obrad

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącą porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

Za: 5, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

6. Podjęcie uchwały nr ZZ  07 / 2006 dot. przyjęcia nowych członków Klub Rasy Rhodesian Ridgeback przez zarząd Klubu.

Zarząd postanowił przyjąć w poczet członków nowe osoby, które wyraziły pisemnie chęć przynależności do Klubu i oświadczyły, że są członkami Związku Kynologicznego w Polsce.

Są to:

Szczepan Abramczyk,
Gdańsk

Piotr Morawiecki,
Kraków

Edyta Gwarda Gruszczyńska,
Kopanka-Łódź 35

Hanna Szczepaniak,
Dymaczewo Stare

Barbara Rzeszotek,
Łochów

Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą nr ZZ 07 / 2006 w sprawie przyjęcia nowych członków.

Oddano głosy: za uchwałą ZZ 07/ 2006 głosów 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.

7. Wolne wnioski

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

8. Zamknięcie zebrania.

Było to trzecie i ostatnie zebranie zarządu w trzecim kwartale roku 2006. Kolejny termin zebrania zarządu został wstępnie ustalony na pierwszy kwartał 2007 r. Przewodnicząca obrad Katarzyna Ozimek zamknęła zebranie dziękując wszystkim obecnym za udział i przybycie.

Przewodnicząca obrad zebrania Zarządu:
Katarzyna Ozimek

Sekretarz obrad zebrania Zarządu:
Jolanta Schwien

Protokolant obrad Zebrania Zarządu:
Paulina Berndt

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl