Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

27.05.2006 I Zebranie Zarządu Klubu

W dniu 27.05.2006 r., w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie siedmioosobowego Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, wybranego
przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu w tym samym dniu. Udział w zebraniu wzięli: Paulina Berndt, Joanna Borowiec, Katarzyna Ozimek, Jarosław Prokop, Jacek Romankiewicz, Jolanta Schwien, Renata Sienkiewicz.

Celem posiedzenia było obsadzenie następujących stanowisk / funkcji / w Zarządzie Klubu: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika oraz dwóch członków zarządu. Na wstępie, pani Renata Sienkiewicz zgłosiła wniosek, aby   wybór osób na powyższe stanowiska odbył się w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, poprzez poniesienie ręki. Każdy kandydat musiałby wyrazić ustnie zgodę na pełnienie proponowanej mu funkcji. Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie.

W trakcie posiedzenia, na drodze dyskusji i głosowania jawnego zwykłą większością głosów, wyłoniono następujący skład Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback: 

Przewodniczący Zarządu: Renata Sienkiewicz

Wiceprzewodniczący (ds. organizacyjnych): Jolanta Schwien

Wiceprzewodniczący (ds. hodowlanych): Katarzyna Ozimek

Sekretarz: Paulina Berndt

Skarbnik: Jarosław Prokop

Członek Zarządu: Joanna Borowiec

Członek Zarządu: Jacek Romankiewicz

Decyzję tę Zarząd potwierdza niniejszym sprawozdaniem, sporządzonym w czterech egzemplarzach.

 

Podpisali:

Sekretarz: Paulina Berndt

Przewodnicząca Zarządu: Renata Sienkiewicz

Wiceprzewodnicząca (ds. organizacyjnych): Jolanta Schwien

Wiceprzewodnicząca (ds. hodowlanych): Katarzyna Ozimek

Skarbnik: Jarosław Prokop

Członek Zarządu: Joanna Borowiec

Członek Zarządu: Jacek Romankiewicz

 

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl