Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Regulaminy

Kodeks etyczny

1. Nadrzędnym celem przestrzegania tego Kodeksu jest zarówno dobro rasy Rhodesian Ridgeback, jak i każdego psa z osobna. Członkowie Klubu będą się nim kierować kupując, posiadając, rozmnażając, pokazując na wystawach oraz sprzedając psa. Każdy członek Klubu będzie godnie reprezentować Klub i propagować jego cele.

2. Zakup psa jest tożsamy z przyjęciem na siebie odpowiedzialności za jego dobro i za jego zachowanie: 
a) aż do jego śmierci; 
b) lub, w razie konieczności, do chwili przeniesienia własności psa na nowego, odpowiedzialnego właściciela.

3. Troska o zwierzę powinna zawsze stać ponad osobistą korzyścią, zyskiem czy chlubą.

4. Hodowca będzie dopuszczał do hodowli:

a) tylko zwierzęta zarejestrowane w ZKwP lub innym uznanym przez FCI związku kynologicznym; 
b) spełniające kryteria wymagane dla suk hodowlanych / reproduktorów zawarte w Regulaminie Hodowlanym Klubu; 
c) spełniające kryteria wzorca rasy; 
d) prześwietlone przynajmniej w kierunku HD z wynikiem dopuszczającym zwierzę do hodowli (prześwietlenie w kierunku ED, OCD jest zalecane); 
e) psy mentalnie i fizycznie zdrowe, nie przejawiające nadmiernej nerwowości czy tendencji do agresji.

5. Suki mogą zostać użyte w hodowli (pokryte) po ukończeniu przez nie dwóch lat i nie później niż w wieku lat ośmiu. Suki nie mogą mieć więcej niż 1 miot w roku.

6. Właściciele psa reproduktora mogą zgodzić się na krycie tylko wtedy, gdy są przekonani co do walorów hodowlanych przedstawionej im suki, otoczenia w jakim przebywa, jak również co do warunków, w jakich będzie odchowywany jej miot.

7. Hodowca, decydując się na powołanie szczeniąt do życia, bierze na siebie odpowiedzialność za ich los: 

a) musi być gotowy przyjąć z powrotem do siebie każdego psa, który od niego pochodzi, jeśli nowy właściciel chce się psa pozbyć; 
b) nigdy nie wyrzuci, nie odda do schroniska ani nie uśpi psa tylko z tego powodu, że nie znalazł dla niego nowego domu.

8. Wszystkie szczenięta powinny zostać zaszczepione i żadne nie powinno opuścić domu hodowcy przed ukończeniem wieku siedmiu tygodni. Szczenięta muszą posiadać metryki i książeczki zdrowia. 
Nowi właściciele powinni otrzymać pisemne instrukcje dotyczące żywienia (opieki, szkoleń itd.) i dalszych szczepień.

9. Szczenięta niezgodne ze wzorcem oraz obarczone chorobami genetycznymi powinny zostać zgłoszone komisji podczas przeglądu miotu, mieć odpowiednią adnotację w metryce i zostać sprzedane jako "szczenię niehodowlane", z odpowiednio niższą ceną (i ew. z zastrzeżeniem konieczności sterylizacji psa w odpowiednim wieku).

10. Wszystkie szczenięta muszą zostać dokładnie zbadane pod kątem DS (Dermoid Sinus) kilka dni po narodzinach i później jeszcze co najmniej dwa razy przed odejściem do nowych domów. 

a) Każde szczenię z wykrytym w tym czasie DS powinno zostać uśpione, lub w odpowiednim czasie zoperowane, zgodnie ze wskazaniem lekarza weterynarii. Po operacji szczenię może zostać oddane nowemu właścicielowi po kosztach hodowli lub bezpłatnie, z zastrzeżeniem sterylizacji psa w odpowiednim wieku; 
b) Gdy natomiast DS zostanie wykryty już po sprzedaży, hodowca w konsultacji z nowym właścicielem powinien współfinansować operacyjne usunięcie DS i wysterylizowanie szczenięcia, lub odebrać szczenię zwracając pieniądze; 
c) Wszyscy nowi właściciele powinni zostać poinformowani o istnieniu choroby DS, jej implikacjach dla rasy i sposobach jej wykrycia.

11. Hodowca powinien poinformować nowych właścicieli o wszelkich znanych mu wadach sprzedawanego szczenięcia.

12. Szczenięta nie mogą być sprzedawane handlarzom psów, sklepom zoologicznym, jak również na bazarach bądź w okolicach wystaw psów. Sprzedaż powinna odbywać się bezpośrednio u hodowcy, po ustaleniu przez niego, że nowi właściciele mają możliwości, czas i chęć, by właściwie wychować, wyszkolić i docenić dużego i aktywnego, ale jednocześnie wrażliwego psa gończego. Szczenięta nie mogą być sprzedawane na aukcjach internetowych.

13. Żaden członek Klubu: 

a) nie będzie zatajał ani fałszował jakichkolwiek informacji o posiadanej suce hodowlanej, psie reproduktorze lub szczeniętach; 
b) nie będzie reklamował swej hodowli czy psa reproduktora przez informację fałszywą bądź wprowadzającą w błąd; 
c) nie będzie publicznie obrażał ani pomawiał innych hodowców i właścicieli psów.

14. W przypadku potwierdzonej przez lekarza weterynarii konieczności pozbawienia psa życia, akt ten zostanie wykonany w sposób wolny od bólu i cierpienia wyłącznie przez eutanazję przeprowadzoną przez lekarza weterynarii.

15. Naruszenie wymogów Kodeksu Etycznego pociąga za sobą, stosownie do wielkości naruszenia, następujące kary: 

a) pisemne upomnienie; 
b) nagana zamieszczona na stronie internetowej Klubu i ewentualnie w biuletynie Klubu; 
c) wykluczenie z Klubu.

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl