Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > WYDARZENIA W KLUBIE > Konkurs fotograficzny > Regulamin

Regulamin konkursu F'OTO RODEZJAN

I. ORGANIZATOR, CEL, CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest przez Klub Rasy Rhodesian Ridgeback w Polsce, zwany w dalszej części Klubem.
2. Celem konkursu jest prezentacja psów rasy Rhodesian Ridgeback oraz integracja właścicieli i sympatyków rasy RR.
3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest koordynator, działający w imieniu Klubu.
4. Konkurs organizowany jest każdego roku w dwóch 6-cio miesięcznych edycjach:
- I edycja do 30 kwietnia
- II edycja do 31 października
5. Na zakończenie każdego roku kalendarzowego dodatkowo wybierane jest zdjęcie roku.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każdy członek Klubu.
2. Uczestnik konkursu może przesłać zdjęcie wyłącznie swojego autorstwa.
3. Zdjęcia psów, które nie należą do uczestnika konkursu, mogą zostać przesłane za zgoda właściciela psa.
4. Do konkursu można zgłosić zdjęcie każdego psa rasy Rhodesian Ridgeback, w tym również psy tzw. niewystawowe lub niehodowlane.


III. ZADANIA KONKURSOWE, ILOŚĆ PRAC, NADSYŁANIE, FORMA
1. Na początku każdej edycji konkursu Jury ogłasza na stronie internetowej Klubu 6 kategorii
tematycznych dla zdjęć konkursowych oraz termin ich nadsyłania.
2. Uczestnik konkursu może przesłać zdjęcia do dowolnej liczby kategorii (od 1 do 6).
3. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie po dwa zdjęcia do każdej z kategorii, a więc maksymalnie 12 zdjęć.
4. To samo zdjęcie może być przesłane do kilku kategorii jednocześnie, jeśli autor uważa że spełnia ono zadane kryteria.
5. Zdjęcia przesyłane są w formie elektronicznej lub na papierze fotograficznym (za pośrednictwem poczty) do koordynatora konkursu.
6. Każde zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, imieniem psa/psów oraz nazwą kategorii.
7. Do każdego zdjęcia możne zostać dołączony krótki komentarz.

IV. JURY, OCENIANIE, NAGRODY
1. Podstawowym kryterium oceny zdjęcia jest prezentacja psa oraz zgodność z tematem kategorii. Jakość zdjęcia nie jest zasadniczo brana pod uwagę, ale może być dodatkowym jego atutem.
2. Jury konkursu składa się  z pięciu osób, członków Klubu, wybieranych raz na dwa lata:
- trzy osoby wybrane są na walnym zebraniu Klubu
- dwie osoby wybrane są spośród uczestników internetowego Forum klubowego.
3. Członkowie Jury wybierają spośród siebie koordynatora konkursu.
4. Członkowie Jury mogą uczestniczyć w konkursie, jednak nie mogą oceniać własnych zdjęć. (0 pkt).
5. Jury ocenia zdjęcia w danej kategorii, pod warunkiem, ze nadesłano do niej minimum dwa zdjęcia.
6. Nadesłane zdjęcia są oceniane przez Jury, w sposób następujący:
- każdy z członków jury ocenia zdjęcia samodzielnie
- każdy członek jury w każdej kategorii wybiera trzy jego zdaniem najlepsze zdjęcia i przyznaje im punkty: zdjęcie pierwsze 8 pkt, zdjęcie drugie 5 pkt, zdjęcie trzecie 3 pkt.
- po zsumowaniu punktów od poszczególnych członków jury, koordynator ogłasza ZWYCIĘZCĘ kategorii (zdjęcie z największą liczbę punktów) oraz WYRÓŻNIENIE (kolejne zdjęcia z największą ilością punktów)
7. Jeśli członek Jury nie może spełniać swojej funkcji (lub nie wywiązuje się z niej), na jego miejsce wybierana jest inna osoba (patrz pkt. IV-2), a do tego czasu zdjęcia oceniane są przez pozostałych członków Jury.
8. Wszystkie zdjęcia nadesłane na konkurs zostają zaprezentowane na stronie internetowej Klubu, przy czym ZWYCIĘZCY kategorii i WYRÓŻNIENIA są prezentowani w dziale "Zwycięzcy Konkursu Fotograficznego".
9. Spośród zdjęć: ZWYCIĘZCÓW i WYRÓŻNIONYCH wszyscy chętni członkowie Klubu oraz osoby zarejestrowane na forum przy rrclub.pl od min. 30 dni od daty ogłoszenia początku głosowania, w drodze głosowania internetowego, wybierają zdjęcie edycji - czyli GRAND PRIX. 
10. Zdjęcie - zdobywca GRAND PRIX edycji zostaje wyróżnione poprzez publikację na głównej stronie internetowej Klubu.
11. Spośród dwóch GRAND PRIX w danym roku Jury wybiera ZDJĘCIE ROKU.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik konkursu oświadcza, że:
- wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swoich zdjęć na stronie internetowej Klubu, biuletynie klubowym i in. materiałach związanych z promocją Klubu,
- ma pełne prawa autorskie do przesłanych zdjęć i równocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska obok publikowanego zdjęcia,
- wszystkie osoby widniejące na nadesłanym zdjęciu, wyraziły zgodę na  w/w publikacje zdjęcia ze swoim wizerunkiem.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do:
- zmniejszenia i zmiany formatu nadesłanych zdjęć konkursowych,
- nie oceniania i nie publikowania zdjęć, które mogą obrażać uczucia lub przekonania innych osób, lub są drastyczne w wymowie,
- nie oceniania i nie publikowania zdjęć bez podpisu oraz bardzo słabej jakości.
3. Przesyłając zdjęcie na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
4. Laureaci i uczestnicy konkursu mogą otrzymać nagrody sponsorowane przez Klub, osoby prywatne lub firmy.
5. Regulamin konkursu oraz wszelkie jego zmiany zatwierdza i wprowadza Zarząd Klubu.

(Regulamin uchwalony Uchwałą Zarządu  ZZ 05/2007 z dn.31.03.2007, zmiana dot. pkt. IV 9, zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZZ 15/2007 z dn. 27.06.2007)

 
<< wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl