Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > GALERIA > Regulamin

Zasady Umieszczania Zdjęć w Galerii Klubowej

I. Cele i funkcje galerii

1. Celem galerii jest prezentacja zdjęć psów rasy Rhodesian Ridgeback należących do członków Klubu.
2. Galeria może pełnić funkcje i być podzielona na działy o charakterze:
- ogólnej prezentacji
- wykazu klubowych championów
- uzupełnienia listy reproduktorów i hodowli rekomendowanych przez Klub (w zakładce reproduktory lub hodowle)
- honorowym
- pamiątkowym
- sportowym
- innym

II. Forma galerii

1. Szczegółowy zakres i nazwy działów galerii określa Zarząd Klubu na wniosek członka Zarządu lub wniosek Klubowiczów przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Działy Galerii mogą zostać podzielone na kategorie lub podkategorie.
3. Galeria posiada działy wymienione w pkt IV niniejszych zasad; ich ilość może być zwiększana lub zmniejszana.
4. Każdy dział galerii może posiadać indywidualne zasady załączania i prezentacji zdjęć oraz opracowanie graficzne.
5. W galeriach umieszczane będą zdjęcia psów rasy Rhodesian Ridgeback należących do członków Klubu. Wyjątkiem jest dział in memoriam, gdzie dopuszcza się pozostawienie zdjęcia psa, nawet wtedy, gdy ustało członkostwo klubu właściciela psa.
6. Działy galerii, do których nie zgłoszono żadnego psa pozostają nieaktywne, do czasu zgłoszenia zdjęć.
7. W galerii możliwie są aktualizacje zdjęć, przesunięcia pomiędzy działami, dołączanie i usuwanie zdjęć na prośbę właściciela psa i za zgodą Zarządu Klubu.
8. W każdym dziale można umieścić po jednym zdjęciu psa.


III. Postanowienia dodatkowe

1. Zasady umieszczania zdjęć w galerii oraz jej działach winny być cały czas dostępne na stronie internetowej Klubu
2. Nadsyłając zdjęcie do galerii członek Klubu oświadcza, że zdjęcie jest jego autorstwa, bądź uzyskał zgodę autora zdjęcia do jego publikacji.
3. Zdjęcia w galerii publikowane są bez podpisu autora zdjęcia.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do edytowania zdjęć ze względu na wielkość oraz nie publikowania zdjęcia, które mogą obrażać uczucia lub przekonania innych osób, są drastyczne w wymowie, są bardzo słabej jakości lub zawierają oprócz wizerunku psa również wizerunki osób.
5. Jeśli zdjęcie nie zostanie opublikowane z powodów wymienionych w pkt. III ppkt. 4, administrator bezzwłocznie informuje o tym fakcie Klubowicza na drodze elektronicznej lub telefonicznie.
6. Umieszczenie zdjęć w galerii odbywa się na pisemny wniosek Klubowicza – właściciela psa.
7. Przesyłając zdjęcie psa Klubowicz oświadcza, że akceptuje niniejsze zasady umieszczania zdjęć w galerii.
8. Zasady umieszczania zdjęć w galerii klubowej oraz ich zmiany zatwierdza i wprowadza Zarząd Klubu.


IV. Działy galerii

A. Championy

1. Dział przeznaczony jest na zdjęcia psów rasy Rhodesian Ridgeback z tytułem Championa, tj. Międzynarodowego Championa Piękności (Interchampiona), Championa Polski lub innego kraju, Młodzieżowego Championa Polski lub innego kraju.
2. Podpis obok zdjęcia musi zawierać: imię psa wraz z przydomkiem hodowlanym, datę urodzenia, imiona rodziców psa wraz z przydomkiem hodowlanym, imię i nazwisko hodowcy, imię i nazwisko właściciela, zdobyte przez psa tytuły.
3. Opis obok zdjęcia może zawierać również: krótki opis właściciela dot. psa.
4. Właściciel psa pragnący umieścić zdjęcie psa w galerii championów jest zobowiązany przesłać kserokopię championatu/championatów do wiadomości Zarządowi Klubu.
5. Zdjęcia psów ułożone są w porządku alfabetycznym w kolejności (od góry): Interchampiony, Championy, Młodzieżowe Championy.
6. Galeria może zostać podzielona na kategorie z uwagi na płeć.
7. Psy, które odejdą za tęczowy most zostaną w porozumieniu z właścicielem przeniesione z działu "Championów" do działu "In memoriam".

B. Klubowe pręgusy

1. Dział przeznaczony jest na zdjęcia psów rasy Rhodesian Ridgeback, które nie posiadają tytułu Championa.
2. Podpis obok zdjęcia musi zawierać: imię psa wraz z przydomkiem hodowlanym, data urodzenia, imię i nazwisko właściciela.
4. Opis obok zdjęcia może zawierać również: imię domowe, imię i nazwisko hodowcy oraz krótki opis właściciela dot. psa.
3. Zdjęcia psów ułożone są w porządku alfabetycznym.
4. Galeria może zostać podzielona na kategorie z uwagi na płeć
5. Psy, które odejdą za tęczowy most zostaną w porozumieniu z właścicielem przeniesione z działu "Klubowych pręgusów" do działu "In memoriam".


C. In memoriam

1. Dział przeznaczony jest na zdjęcia psów rasy Rhodesian Ridgeback, które odeszły „za tęczowy most”.
2. Podpis obok zdjęcia musi zawierać: imię psa wraz z przydomkiem hodowlanym, datę urodzenia i datę śmierci, imię i nazwisko właściciela.
3. Opis obok zdjęcia może zawierać również: imię domowe, uzyskane przez psa tytuły, imię i nazwisko hodowcy, krótki opis właściciela dot. psa.
4. W dziale tym zdjęcia psów prezentowane są w porządku chronologicznym związanym z datą odejścia, tj. na górze strony prezentowane są zdjęcia psów, które odeszły najpóźniej.
5. Istnieje możliwość pozostawienia w galerii zdjęcia psa członka Klubu, którego członkostwo w Klubie ustało.

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl